Тръби за кабелна защита от поливинилхлорид и полиетилен

Все по-широко се използват полиетиленови тръби за кабелна защита на електрически и оптични кабели...