Тръби от полиетилен за защита на кабели

Освен за пренос на различни флуиди, все по-широко се използват полиетиленови тръби за кабелна защита на електрически и оптични кабели, изграждане на телефонни, интернет и други мрежи. Тръбите се произвеждат с гладка външна повърхност и профилирана вътрешна защита, съгласно БДС EN 31386 и Фирмен Стандарт 1/2022 г. Тръбите са оцветени изцяло в черно, като по заявка на клиента могат да се екструдират с различни цветни линии. Височината на ребрата по вътрешната повърхност е 0,2 - 0,3 мм. Основните характеристики на кабелозащитните тръби са:

Тръби от полиетилен за защита на кабели

Наименование на изпитвания показател Методи на изпитване Стойност и допуск на изпитвания показател по БДС EN 61386-1,24
Геометрични характеристики БДС EN ISO 3126 БДС EN 61386-24:2010
Плътност при 23 ̊С БДС EN ISO1183 0.940÷0,960 g/cm³
Устойчивост на натиск, N БДС EN 61386-1 (125+5) N при деформация <25% в натоварено положение и деформация <10% след отстраняване на товара
(320+12,8) N при деформация <25% в натоварено положение и деформация <10% след отстраняване на товара
(750+30) N при деформация <25% в натоварено положение и деформация <10% след отстраняване на товара

Устойчивост на динамичен натиск, N

БДС EN 61386-1
БДС EN ISO 9969
Приложената сила за достигане на 5% деформация трябва да бъде минимум 250, 450 или 750 N
Устойчивост на удар, TIR,% БДС EN 61386-24
БДС EN 744
≤25
Якост на опън БДС EN ISO 527-1,2 ≥25 МРа, 50 mm/min
Водонепропускливост БДС EN 61386-1
БДС EN 60529 т.14
БДС EN 1053
БДС EN ISO 1167-1,2
Да няма течове при приложеното налягане.
Защита срещу чужди твърди тела БДС EN 61386-1
БДС EN 60529 т.13
Да няма пробив на тръбата
Електрическа якост на изолацията и съпротивление на изолацията БДС EN 61386-1 При увеличаващо се напрежение от 1000 до 2000 V, релето за свръхток не трябва да изключва, когато токът на изхода е по-малък от 100mA
При подадено напрежение от 500V, електрическото съпротивление на изолацията е по-голямо от 100 MΩ
Устойчивост на вътрешно хидростатично налягане, 80 °С, 170 h, bar. БДС EN ISO 1167-1,2 SDR 11 - 10,7÷10,9
SDR 13.5 - 8,4÷8,8
SDR 17 - 6,6±7,2
Индекс на стопилка по маса MFR,(190°C, 5kg), g/10min БДС EN ISO 1133 0.2-1.4
Граница на провлачване, MPa БДС EN ISO 6259-1,3 20
Удължаване при скъсване, % БДС EN ISO 6259-1,3 >350
Надлъжно свиване, % БДС EN ISO 2505 ≤3

Използват се материали на реномирани фирми като Lyondell Basell, SABIC, INEOS. Свързването на тръбите се извършва механично, чрез бързи връзки.
Всяка тръба има маркировка по дължина, съдържаща следната информация – наименование на фирмата производител; вид на материала; стандарт; диаметър х дебелина на стената; предназначение; дата; текущ метраж (възможно е добавяне на друга информация, съгласно изискванията на конкретния клиент).

Таблица с диаметри и размери изтегли:  ТУК

Предлаганите тръби, навити на рула, са с дължина 500 м.
*Производството на тръби с различна от посочената дължина се извършва при запитване и след договаряне с клиента.

Изпрати запитване