Кои сме ние

Фирма „Аква Янтра” ЕООД е създадена през 2022 г. в гр. Габрово. Тя е наследник на фирма „Капитан дядо Никола”, имаща дългогодишни традиции в производството на тръби от полиетилен и поливинилхлорид за водоснабдяване, газоснабдяване, канализация и кабелна защита.

Производствената и търговска база се намират в Северната индустриална зона на гр. Габрово, в посока гр. Велико Търново. Разполага с производствена площ от 7 декара и складова площ от 45 декара.

Основна част от философията на фирма „Аква Янтра“ ЕООД – гр. Габрово е:

Използват се единствено суровини на утвърдени световни производители.

Във фирмата е внедрена система за управление на качеството ISO 9000:2015

Към фирмата има изградена лаборатория, оборудвана с всички необходими уреди и апарати, чрез които се гарантира както качеството на влаганите суровини, така и на произведената продукция, съгласно изискванията на международните и български стандарти.

В процеса на производство се извършва непрекъснат контрол, с цел недопускане на продукция с отклонения до крайния клиент.

Гаранция за поддържане високо качество на произвежданата продукция и максималната удовлетвореност на клиента е съществуващият инструментален цех за ремонт и изработване на нова инструментална екипировка.

Фирмата разполага със собствен специализиран транспорт, с който може да извършва доставка на място до съответния клиент или обект.