Тръби от поливинилхлорид за защита на кабели

Тръбите са предназначени за изграждане на трасета, в които да се полагат кабели или други тръби с кабели. Те са сравнително лесни за монтаж, с добри физикомеханични качества и диелектричност, устойчиви на гризачи. Произведени са от твърд поливинилхлорид, с добавки от стабилизиращи компоненти, плъзгащи вещества, пигменти и други, спомагащи процеса на производство. Тръбите се произвеждат съгласно изскванията на стандарт БДС EN 61386 в сив цвят. Предлагат се като прави тръби или тръби с KI (щек) муфа, при които единият край е скосен под ъгъл 15°, а другият завършва с муфа (уширение), което позволява свързването тръба - тръба или тръба - свързващ елемент (фитинг), посредством лепило. Използваните суровини са на утвърдени производители в бранша като Borsodchem - Унгария и Vynova – Германия за PVC, Akdeniz - Турция и Baerlocher – Германия за адитиви, Microfill – Гърция за креда и други. На всяка тръба има ясна маркировка, съдържаща наименованието на фирмата; материала; номера на стандарта; диаметъра х дебелината; вида на муфата; датата.
Основните характеристики на тръбите, използвани за защита на кабели са:

Наименование на изпитвания показател Методи на изпитване Стойност и допуск на изпитвания показател по БДС EN 61386-1,24
Геометрични характеристики БДС EN ISO 3126 БДС EN 61386-24:2010;ФС 1/2022 г.
Устойчивост на статичен натиск, N БДС EN 61386-1 (125+5) N при деформация <25% в натоварено положение и деформация <10% след отстраняване на товара
(320+12,8) N при деформация <25% в натоварено положение и деформация <10% след отстраняване на товара
(750+30) N при деформация <25% в натоварено положение и деформация <10% след отстраняване на товара
Устойчивост на динамичен натиск, N БДС EN 61386-24
БДС EN ISO 9969
Приложената сила за достигане на 5% деформация трябва да бъде минимум 250, 450 или 750 N
Устойчивост на удар, TIR, % БДС EN 61386-24
БДС EN 744
≤25
Водонепропускливост БДС EN 61386-1
БДС EN 60529 т.14
БДС EN 1053
БДС EN ISO 1167-1,2
Да няма течове при приложеното налягане
Защита срещу твърди чужди тела БДС EN  61386-1
БДС EN 605529 т.13
Да няма пробив на тръбата
Електрическа якост на изолацията и съпротивление на изолацията БДС EN 61386-1 При увеличаващо се напрежение от 1000 до 2000 V, релето за свръхток не трябва да изключва, когато токът на изхода е по-малък от 100 mA

При подадено напрежение от 500 V, елетрическото съпротивление на изолацията е по-голямо от 100 MΩ

Устойчивост на изолационния материал на ненормална топлина и огън

БДС EN  IEC
60695-2-11:2022

Изпитване с нажежена жица с температура 750°С; 850°С; 960°С, пламъците да прекратяват до 30s след отстраняване на нанежената жица от образеца и хартията на 200mm под образеца да не се запали.

Таблица с диаметри и дебелина на стената изтегли:  ТУК

Тръбите се произвеждат с дължина 6 м.
*Производството на тръби с различна от посочената дължина се извършва при запитване и след договаряне с клиента.

Изпрати запитване