Сертификати

ISO 9001 : 2015

ISO 9001 : 2015
ISO 9001 : 2015
Начална сертификация
Начална сертификация

ТРЪБИ от полиетилен висока плътност за вода (HDPE 100) ; (HDPE 100RC)

БДС EN 12201-2:2011+A1:2013 (HDPE 100)
БДС EN 12201-2:2011+A1:2013 (HDPE 100)
БДС EN 12201-2:2011+A1:2013 (HDPE 100RC)
БДС EN 12201-2:2011+A1:2013 (HDPE 100RC)

ТРЪБИ И СВЪРЗВАЩИ ЧАСТИ от непластифициран поливинихлорид PVC (U)

БДС EN 1329-1:2021
БДС EN 1329-1:2021
БДС EN 1401-1:2019
БДС EN 1401-1:2019
БДС EN 13476-2:2018+A:2020
БДС EN 13476-2:2018+A:2020
БДС EN ISO 1452-2:2010
БДС EN ISO 1452-2:2010

ТРЪБИ от полиетилен висока плътност за газоснабдяване (HDPE 100) ; (HDPE 100RC)

БДС EN 1555-2:2021 (HDPE 100)
БДС EN 1555-2:2021 (HDPE 100)
БДС EN 1555-2:2021 (HDPE 100RC)
БДС EN 1555-2:2021 (HDPE 100RC)

ТРЪБИ за полагане на кабели и проводници. Тръбни системи под земята (HDPE) ; (PVC-U)

БДС EN 61386-1;24
БДС EN 61386-1;24
БДС EN 61386-1;24
БДС EN 61386-1;24