Тръби за водоснабдяване от полиетилен тип PE100 и PE100 RC

Тръбите от полиетилен се характеризират с много добри физикомеханични качества. По тази причина, те намират все по-широка употреба при изграждането на водопроводни и канализационни мрежи, напоителни системи, пречиствателни станции. Предлагат се с различни дължини, на рула или прави тръби, в широк диапазон от диаметри и работни налягания. Съществуват различни методи за свързване: чрез механични връзки, електрозаваряване, челно заваряване. Присъеденяването им към тръби от друг материал се осъществява бързо и лесно, с помощта на различни видове съединения.

Основни предимства на тръбите от полиетилен са високата им степен на гладкост, водеща до ниски хидравлични загуби, непозволяваща отлагания и налепи; не корозират; имат  висока еластичност. Имат много добра химическа устойчивост, не позволяват развитието на различни бактерии, гъби и други.

Съществуват няколко типа полиетилен – тип 40, 63, 80 и 100, които се различават според минималната якост MRS (MRS - Minimum required Strength):

Тип полиетилен според MRS MRS стойност в МРА 20°С/50 год.

40

4,0

80

8,0

100

10,0

С увеличаване  стойността на MRS се увеличава устойчивостта на тръбата на вътрешно налягане, респективно се произвеждат тръби с по-малка дебелина на стената, а оттам и с по-малко тегло. В последните години все по-често се използва усъвършенстван материал тип 100 – полиетилен тип 100 RC. Тръбите, които са произведени от този тип, запазват свойствата на тръбите от полиетилен тип 100, като в същото време показват изключително висока устойчивост спрямо бавното разпространение на пукнатини  (RC – resistance to cracking). Благодарение на това, при изграждане на тръбопроводите, вече не се налага пясъчно легло, което води до снижаване на разходите за изграждането им. Те са по-устойчиви на удар, надрасквания и дуги щети, причинени при транспорт или монтаж. Експлоатационният период на тръбите, произведени от полиетилен надвишава 100 години.

Тръбите от полиетилен с висока плътност тип 100 и тип 100 RC за водоснабдяване се произвеждат в  черен цвят със сини надлъжни ивици или изцяло сини. Фирма „Аква Янтра“ ЕООД произвежда както еднослойни, така и коекструдирани дву- или трислойни тръби, съгласно изискванията на стандрат БДС EN 12201. 

Основните характеристики на тръбите са:

Показател Изискване Метод
Геометрични характеристики Съгласно БДС EN 12201 EN ISO 3126
Индекс на стопилка (MFI) от 0,2 до 1,4 g/10 min. БДС EN ISO 1133
Хидростатична якост Без разрушаване 165h/80 C° БДС EN ISO 1167
Удължение при скъсване ≥ 350 % БДС EN ISO 6259
Надлъжно свиване ≤ 3 % БДС EN ISO 2505
Цялост на структурата след деформация за коекструдирани тръби Без разслояване БДС EN ISO 13968

Използват се материали на отдавна утвърдили се на този пазар реномирани фирми като Lyondell Basell, SABIC, INEOS.
Всяка тръба има маркировка по дължина, съдържаща следната информация: наименование на фирмата производител; вид на материала; стандарт; диаметър х дебелина на стената; работно налягане; предназначение; дата; текущ метраж (за тръбите, произвеждани на рула).

Таблица с диаметри, дебелина и тегло изтегли:  ТУК

Становище за хигиенно - токсикологична безопасност:  ТУК

Изпрати запитване