Тръби от полиетилен за дренаж и отводняване тип 100 еднослойни

Тръбите от HDPE намират приложение за изграждане на дренажни и отводнителни системи извън конструкцията на сградата / с код на приложение „ U „/ и положени в земята, в конструкцията на сградата и извън конструкцията на сградата /с код на приложение „D"/. Те са предназначени още за изграждане на подземен дренаж на пътища, депа за отпадъци и хвостохранилища на дълбочина до 10 м.
       Спецификацията се базира на следните стандартизационни документи:
       •БДС EN 12201-2 Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване, отводняване и напорна канализация. Полиетилен.
       • БДС EN 12666-1 Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорно подземно отводняване и канализация. Полиетилен.
       •DIN 4262-1Тръби и Фитинги за подземен дренаж в изграждане на пътища и подземно строителство
       Тръбите от HDPE за дренаж и подземно отводняване се произвеждат в черен цвят, с кафяви ивици или изцяло черни. Свързването на тръбите една с друга или тръба с фитинги, може да се извършва с челна заварка, електрозаваряеми фитинги или дифузионно заваряване.

Основните характеристики са тръбите от полиетилен за дренаж са:

Показател Изискване Метод
Геометрични характеристики Съгласно БДС EN ISO 12201 EN ISO 1326
Индекс на стопилка От 0,2 до 1,4 g/10 min БДС EN ISO 1133
Устойчивост при скъсване ≥ 350% БДС EN ISO 6259
Напречна коравина Съгласно таблицата БДС EN ISO 9969
Надлъжно свиване ≤ 5% БДС EN ISO 2505

       Забележка: Механичните и физичните характеристики се отнасят за непрорязани тръби
                            Гладките прорязани тръби се класифицират като R3,съгласно DIN 4262-1 (виж. схемите)

Схема на отворите и тяхното разположение по диаметър на тръбата:  ТУК

Схема на разположение на отворите по дължина на тръбата:  ТУК

       Размери на прорезите и светло сечение:
       Общата площ на дренажната инфилтрация (светло сечение в cm²/m) , съответно размерите на прорезите, се определят от конкретното задание.

Таблица с диаметри и дебелина на стената изтегли:  ТУК

Изпрати запитване