Тръби от полиетилен за поливни системи

Тръбите от полиетилен с висока плътност намират широко приложение за изграждане на напоителни системи, както магистрални тръбопроводи, така също и разклонения от тях. Произвеждат се в черен цвят, със зелени надлъжни ивици, съгласно Фирмена спецификация № 14/2023.  Основните характеристики на тръбите са:

Показател Изискване Метод
Геометрични характеристики Съгласно Фирмена спецификация БДС EN ISO 3126
Индекс на стопилка MRS от 0,2 до 1,4 g/10 min. БДС EN ISO 1133
Относително удължение ≥ 350 % БДС EN ISO 6259
Якост на опън ≥ 20 МРа БДС EN ISO 6259
Надлъжно свиване ≤ 3 % БДС EN ISO 2505

Свързването на тръбите може да се извършва механично - чрез бързи връзки, електродифузионно или челно заваряване.
Всяка тръба има маркировка по дължина, съдържаща следната информация – наименование на фирмата производител; вид на материала; стандарт; диаметър х дебелина на стената; работно налягане; предназначение; дата; текущ метраж (за тръбите, произвеждани на рула).

 

Тръби от полиетилен с висока плътност

Таблица с диаметри и дебелина изтегли:  ТУК

Тръбите се предлагат навити на рула, с дължина 100 м.
*Производството на тръби с различна от посочената дължина се извършва при запитване и след договаряне с клиента.

Изпрати запитване