Тръби от полиетилен за отводняване и напорна канализация

Тръбите от полиетилен с висока плътност тип 100 и тип 100 RC за отводняване и напорна канализация  се произвеждат в черен цвят, с кафяви надлъжни ивици или изцяло черни. Фирма „Аква Янтра“ ЕООД произвежда както еднослойни, така и дву- или трислойни тръби, съгласно изискванията на стандарт БДС EN 12201.

В последните години все по-често се използва усъвършенстван материал тип 100 – полиетилен тип 100 RC. Тръбите, които са произведени от този тип, запазват свойствата на тръбите от полиетилен тип 100, като в същото време показват изключително висока устойчивост спрямо бавното разпространение на пукнатини (RC – resistance to cracking). Благодарение на това, при изграждане на тръбопроводите, вече не се налага пясъчно легло, което води до снижаване на разходите за изграждането им. Те са по-устойчиви на удар, надрасквания и други щети, причинени при транспорт или монтаж.

Основните характеристики на тръбите са:

Показател Изискване Метод
Геометрични характеристики Съгласно БДС EN 12201 БДС EN ISO 3126
Индекс на стопилка MRS от 0,2 до 0,4 g/10 min. БДС EN ISO 1133
Устойчивост на вътрешно налягане Без разрушаване 165h/80 C° БДС EN ISO 1167
Относително удължение ≥ 350 % БДС EN ISO 6259
Сила 20 МРа БДС EN ISO 6259
Надлъжно свиване ≤ 3 % БДС EN ISO 2505
Цялост на структурата след деформация* Без разслояване БДС EN ISO 13968

*За коекструдирани тръби

Използват се материали на реномирани фирми като Lyondell Basell, SABIC, INEOS. Свързването на тръбите може да се извършва механично, чрез бързи връзки, електродифузионно или челно заваряване.

Всяка тръба има маркировка по дължина, съдържаща следната информация – наименование на фирмата производител; вид на материала; стандарт; диаметър х дебелина на стената; предназначение; дата; текущ метраж (за тръбите, произвеждани на рула).

 

Тръби от полиетилен тип PE 100 и PE 100 RC

Таблицата с диаметри, дебелини и тегла изтегли:  ТУК

Коефициент на сигурност С=1,25
Предлаганите тръби, навити на рула, са с дължина 100 м.
*Прави тръби с дължина 6 или 12 м.
Коекструдирани тръби
*Производството на тръби с различна от посочената дължина се извършва при запитване и след договаряне с клиента.

Изпрати запитване