Тръби от поливинилхлорид за канализация, компактни

Компактните тръби за канализация са предназначени за изграждане на вътрешна канализация в жилищни и обществени сгради за отвеждане на отпадни води от санитарни и кухненски възли, системи за вътрешен водосток. Произведени са от твърд поливинилхлорид с добавки от стабилизиращи компоненти, плъзгащи вещества, пигменти и други, спомагащи процеса на производство. Тръбите се произвеждат съгласно изискванията на стандартите БДС EN 1329 и БДС EN 1401 в сив цвят.  Предлагат се като прави тръби или тръби с KI (лепена връзка) муфа, при които единият край е скосен под ъгъл 15°, а другият завършва с муфа (уширение), което позволява свързването тръба-тръба или тръба-свързващ елемент (фитинг), посредством лепило. Използваните суровини са на утвърдени производители в бранша като Borsodchem - Унгария и Vynova – Германия за PVC, Akdeniz - Турция и Baerlocher – Германия за адитиви, Microfill – Гърция за креда и др. На всяка тръба има ясна маркировка, съдържаща наименованието на фирмата; материала; номера на стандарта; диаметъра х дебелината; вида на муфата; датата.
Основните характеристики на компактните тръби са:

Показател Изискване Метод
Геометрични характеристики Съгласно съответния стандарт БДС EN 3126
Свиваемост < 5% при Т = 150 °С БДС EN ISO 2505
Устойчивост на удар при 0°С TIR ≤ 10% БДС EN ISO 3127
Температура на размекване по Vicat °C ≥ 79 °C БДС EN ISO 2507
Напречна коравина SN; kN/m2 Съгласно декларираната стойност БДС EN ISO 9969
Напречна гъвкавост kN Без деформация мин 30% БДС EN ISO 13968

 

Тръби и свързващи части от поливинилхлорид за изграждане на канализационни системи извън сгради БДС EN 1329

Диаметър Код В/SDR 51 Код BD/SDR 41/SN4
mm Дебелина,mm Дебелина,mm
32 3
40 3
50 3
63 3
75 3 3
90 3 3
110 3.2 3.2
125 3.2 3.2
140 3.2 3.5
160 3.2 4
200 3.9 4.9
250 4.9 6.2
315 6.2 7.7

Таблица с диаметри и дебелина:  ТУК

Тръбите се произвеждат с дължина 4 м.
*Производството на тръби с различна от посочената дължина се извършва при запитване и след договаряне с клиента.


Тръби от поливинилхлорид за безнапорно подземно отводняване и канализация - БДС EN 1401

SN2/SDR 51 SN4/SDR41 SN8/SDR34
Диаметър,mm Дебелина,mm Дебелина,mm Дебелина,mm
110 - 3.2 3.2
125 - 3,2 3,7
160 3.2 4 4.7
200 3.9 4.9 5.9
250 4.9 6.2 7.3
315 6.2 7.7 9.2

Таблица с диаметри и дебелина:  ТУК

Тръбите се произвеждат с дължина 4 м.
*Производството на тръби с различна от посочената дължина се извършва при запитване и след договаряне с клиента.


Тръби с общо предназначение ФС 13/2023

Диаметър мм. Дебелина на стената мм.
20 1,5
25 1,5
32 1,8
40 1,8
50 1,6
75 1,8
90 4,3
110 1,8

Таблица с диаметри и дебелина:  ТУК

Тръбите се произвеждат с дължина 4 м.
*Производството на тръби с различна от посочените дължина и дебелина на стената, се извършва при запитване и след договаряне с клиента.
*При заявка на клиент е възможно производство на тръби и с друг цвят.

Изпрати запитване