Тръби от поливинилхлорид за канализация, трислойни

Трислойните тръби за канализация са предназначени за изграждане на безнапорни подземни дренажни и канализационни системи. Това е ново поколение тръби със сложно конструирана стена тип „А“, при което дебелината на стената се състои от три слоя - вътрешен и външен гладки,  среден - разпенен слой. По този начин произведената тръба става по-лека, с което се улеснява монтажа и допълнително, средният слой играе ролята на шумозаглушаващ елемент. Тръбите се произвеждат съгласно БДС EN 13476 в оранжевокафяв цвят (RAL 8023) или сиви и се характеризират в зависимост от напречната коравина на пръстена (SN). Фирма „Аква Янтра“ ЕООД произвежда тръби със  SN 2; 4; 8. В единия край те са скосени под ъгъл 15°, а в другия край завършват с профилна муфа, в която е монтиран уплътнител, изработен от EPDM, осигуряващ водонепропускливост на системата ( КА - муфа) или уширена част и посредством лепило се осъществява свързването тръба-тръба или тръба-свързващ елемент (фитинг). Използваните суровини са на утвърдени производители в бранша като Borsodchem - Унгария и Vynova – Германия за PVC, Akdeniz - Турция и Baerlocher – Германия за адитиви, Microfill – Гърция за креда и други. На всяка тръба има ясна маркировка, съдържаща наименованието на фирмата; материала; номера на стандарта; диаметъра х   дебелината; напречната коравина (SN); датата.
Основните характеристики на трислойните тръби със сложна конструкция на стената тип „А“ са:

Показател Изискване Метод
Геометрични характеристики Съгласно БДС EN 13476 БДС EN 3126
Якост на удар при 0°С TIR ≤ 10% БДС EN ISO 3127
Напречна коравина SN; kN/m2 Съгласно декларираната стойност БДС EN ISO 9969
Напречна гъвкавост kN Без разрушаване при деформация 30% БДС EN ISO 9969

Таблица с диаметри и дебелина:  ТУК

Тръбите се произвеждат с дължина 4 м.
*Производството на тръби с различна от посочената дължина се извършва при запитване и след договаряне с клиента.

Изпрати запитване