Тръби от полиетилен за газопроводни инсталации

Тръбите от полиетилен с висока плътност тип 100 и тип 100 RC за газоснабдяване се произвеждат в черен цвят, със жълти или оранжеви надлъжни ивици или изцяло оранжеви. Фирма „Аква Янтра“ ЕООД произвежда както еднослойни, така и коекструдирани дву- или трислойни тръби, съгласно изискванията на стандрат БДС  EN 1555. Начините на свързване се извършват чрез челно заваряване или електрозаваряване.

В последните години все по-често се използва усъвършенстван материал тип 100 – полиетилен тип 100 RC. Тръбите, които са произведени от този тип, запазват свойствата на тръбите от полиетилен тип 100, като в същото време показват изключително висока устойчивост спрямо бавното разпространение на пукнатини  (RC – resistance to cracking). Благодарение на това, при изграждане на тръбопроводите, вече не се налага пясъчно легло, което води до снижаване на разходите за изграждането им. Те са по-устойчиви на удар, надрасквания и други щети, причинени при транспорт или монтаж.

Основните характеристики на тръбите са:

Показател Изискване Метод
Геометрични характеристики Съгласно БДС EN 1555 БДС EN ISO 3126
Индекс на стопилка (MRS) от 0,2 до 1,4 g/10 min. БДС EN ISO 1133
Хидростатична якост Без разрушаване 165h/80 C° БДС EN ISO 1167
Удължение при скъсване 350 % БДС EN ISO 6259
Надлъжно свиване ≤ 3 % БДС EN ISO 2505
Цялост на структурата след деформация за коекструдирани тръби Без разслояване БДС EN ISO 13968

Използват се материали на отдавна утвърдили се на този пазар реномирани фирми като Lyondell Basell, SABIC, INEOS.
Всяка тръба има маркировка по дължина, съдържаща следната информация – наименование на фирмата производител; вид на материала; стандарт; диаметър х дебелина на стената; работно налягане; предназначение; дата; текущ метраж (за тръбите, произвеждани на рула).

 

Тръби от полиетилен тип PE 100 и PE 100 RC

Таблица с диаметри, дебелини и тегла изтегли:  ТУК

Коефициент на сигурност С=2,0
Тръбите, предлагани, навити на рула, са с дължина 100 м.
*Прави тръби с дължина 6 или 12 м.
Коекструдирани тръби
*Производството на тръби с различна от посочената дължина се извършва при запитване и след договаряне с клиента.

Изпрати запитване