Тръби от поливинилхлорид за водоснабдяване

Тръбите произведени от поливинилхлорид се характеризират с много добри физикомеханични качества. Предимствата им са лесната инсталация, отсъствието на отлагания по вътрешната част на тръбата, което не позволява развитието на микроорганизми, устойчивост на гризачи, устойчивост на корозионни процеси. Експлотационния срок на тръбопроводите, изградени от PVC-U е над 50 год.

Тръбите от PVC-U са предназначени за пренос на вода за човешко потребление, на вода преди нейното пречистване, за напорна канализация и отводняване, вакуумни канализационни системи и вода за други цели. Произведени са от твърд поливинилхлорид с добавки от стабилизиращи компоненти, плъзгащи вещества, пигменти и др., спомагащи процеса на производство.Тръбите се произвеждат съгласно изискванията на стандарта БДС EN 1452 в сив цвят. Предлагат се като прави тръби или тръби с лепена връзка, при които единият край е скосен под ъгъл 15°, а другият завършва с муфа (уширение), което позволява свързването тръба-тръба или тръба-свързващ елемент (фитинг) посредством лепило. Използваните суровини са на утвърдени производители в бранша като Borsodchem - Унгария и Vynova – Германия за PVC, Akdeniz - Турция и Baerlocher -  Германия за адитиви, Microfill – Гърция за креда и др. На всяка тръба има ясна маркировка, съдържаща наименованието на фирмата; материал; номер на стандарта; диаметър х дебелина; вид на муфата; предназначение, дата.

Основните характеристики на тръбите от поливинилхлорид са:

Показател Изискване Метод
Геометрични характеристики Съгласно БДС EN 1452 БДС EN 1452
Устойчивост на вътрешно налягане Без разрушаване БДС EN ISO 1167-1:2006
Устойчивост на удар при 0°С ≤ 10% БДС EN ISO 3127:2017
Температура на размекване по Vicat °C ≥ 80°С БДС EN ISO 2507:2017
Надлъжно свиване Макс. 5% БДС EN ISO 2505:2023
Resistance at dichloromethane Без въздействие БДС EN ISO 9852:2017

Таблица с диаметри и дебелина изтегли:  ТУК

Изпрати запитване